This panorama requires a HTML4 compliant and Java enabled browser (for example Netscape 4.5 or IE 4.5).
Klikk og dra eller bruk piltaster for å bevege deg i alle retninger - zoom med + og – på tastaturet
 

Bildet krever JAVA - klikk for å laste ned hvis du ikke får opp bildet.
 

Eide Gard - Eide - 5580 ØLEN - Tlf +47 53 76 82 23